Case Study

ผลการค้นหาทั้งหมด 4 รายการ
 • thumb
  04
  30 ส.ค. 2566
  ค่ายสัตวแพทย์อาสา
  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง การควบคุมประชากรสุนัขและแมว
 • thumb
  03
  22 ส.ค. 2566
  การวินิจฉัยและการบริการรักษาสัตว์เลี้ยง
  สุขภาพสัตว์ที่ดีมีส่วนส่งเสริมสุขภาพของผู้เลี้ยงสัตว์
 • thumb
  15
  19 มิ.ย. 2565
  Organizing an expert workshop on health, wildlife and livelihoods
  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น FAO Reference Centre ด้านโรคในสัตว์ป่าและโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ป่า วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
 • thumb
  15 04
  11 มี.ค. 2565
  Animal Speak by Mahidol
  Animal Speak by Mahidol เป็นรายการที่สร้างความเข้าใจเรื่องสัตว์ ทำให้ผู้ชมและเด็ก ๆ เข้าใจธรรมชาติของสัตว์ สามารถอยู่ร่วมกันได้กับสิ่งมีชีวิตในโลก ปลูกฝั่งเรื่องความรับผิดชอบให้แก่เด็ก ๆ