Animal Speak by Mahidol

detail

ช่องทางการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของสัตว์มากมาย และตามติดการรักษาเพื่อนร่วมโลก กับทีมสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

Animal Speak by Mahidol

ในทุกปี มหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงทุนจำนวนมากในการเสาะแสวงหาความรู้จากคณาจารย์และนักวิจัยจากทั้งมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง โดยปรับกระบวนการนำเสนอให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจสอดคล้องกับกลุ่มเด็กและเยาวชน “แบบไม่มีค่าใช้จ่าย” เพื่อให้เด็กและเยาวชนสร้างทัศนคติที่ดีต่อสัตว์ รักและเข้าใจสัตว์ รวมถึงเข้าใจถึงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ผ่าน YouTube ทาง Mahidol Channel ช่อง Mahidol Kids ซึ่งมียอด Subscribers มากกว่า 7 แสนราย โดยได้จัดกลุ่มย่อยชื่อ Animals Speak [by Mahidol] นอกจากนี้มีการเริ่มสรุป Clips บางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านช่อง Mahidol World โดยได้จัดกลุ่มย่อยชื่อ Animals Speak [by Mahidol] English Versions
ปัจจุบันมีรายการมากกว่า 200 ตอน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ ให้เกิดความตระหนักในการเลี้ยงสัตว์และการอนุรักษ์สัตว์


Episode ยอดนิยม

 1. คนดีพาเที่ยวฟาร์มจระเข้ (15 มิถุนายน 2557) มียอดรับชมกว่า 7.8 ล้านวิว
  นำเสนอจระเข้ที่ทุกคนมองว่าเป็นสัตว์ดุร้าย แต่ก็มีความโรแมนติกอยู่ในตัวของมันเหมือนกัน จระเข้น้ำเค็มกับจระเข้น้ำจืดมีความแตกต่างกันอย่างไร ตามธรรมชาติไข่จระเข้มีอัตราการรอดชีวิตเพียง 10% เท่านั้น การตรวจสุขภาพของจระเข้ตรวจอย่างไรขวดแก้ว พลาสติก สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ที่ตกลงไปในบ่อจระเข้สามารถทำให้จระเข้เสียชีวิตได้จริงหรือไม่

   
 2. ช้างไทย...อย่าให้เหลือไว้แค่งา (4 พฤษภาคม 2557) มียอดรับชมกว่า 4.8 ล้านวิว 
  นำเสนอเรื่องช้าง...สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ  เรารู้จักช้างกันมากแค่ไหน  รู้หรือไม่ว่าช้างวัยรุ่น ช้างชราสังเกตได้จากอะไร เล็บเท้าหน้า และเล็บเท้าหลังของช้างมีจำนวนเท่ากันหรือเปล่า อึของช้างสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง และคนดูแลช้างใช้ภาษาอะไรในการออกคำสั่ง ติดตามความรัก และการเลี้ยงดูสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

   
 3. หมูจิ๋ว วัวจิ๋ว... มีจริงหรือ (7 กุมภาพันธ์ 2558) มียอดรับชมกว่า 4.1 ล้านวิว 
  หมออ้อย น.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล (อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์)ม.มหิดล และน้องคนดี จะพาไปรู้จัก “สัตว์จิ๋ว” ที่เกิดจากการพัฒนาด้านพันธุกรรมโดยมนุษย์ เพื่อนำสัตว์เหล่านั้นมาเป็นสัตว์เลี้ยงโดยสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุกรรมตามกฏของเมนเดล เข้าไปในเนื้อหารายการเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการพัฒนาสายพันธุ์ครั้งนี้ได้ชัดเจนขึ้นและการสะท้อนแง่คิด เพื่อปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ที่เหมาะสมให้กับผู้ชม

   
 1. โลมาแสนรู้ (11 พฤษภาคม 2557) มียอดรับชมกว่า 2.4 ล้านวิว 
  เรื่องราวของโลมาสัตว์ที่มีทั้งความน่ารัก ร่าเริง แสนรู้ และความสามารถที่น่าทึ่งหมออ้อย และน้องคนดีจะพาไปรู้จักว่า โลมาในประเทศไทยมีกี่สายพันธุ์ ทำไมโลมาถึงไม่ใช่ปลา โลมามีเสียงร้องอย่างไร วิธีการฝึกโลมา และเรื่องน่าเศร้าที่มีบางประเทศได้จัดให้มีเทศกาลล่าโลมาเพื่อนำไปกิน ครั้งนี้หมออ้อยกับน้องคนดีจะได้ว่ายน้ำอย่างใกล้ชิดกับโลมาด้วย แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า น้องคนดีไม่กล้าว่ายน้ำกับโลมา!!! แล้วโลมาจะทำให้น้องคนดีเอาชนะความกลัวของตนเองได้อย่างไร

   
 2. คนดี สู้เสือ (25 พฤษภาคม 2557) มียอดรับชมกว่า 2.1 ล้านวิว  
  หลังจากทำบุญ ตักบาตร และไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว น้องคนดีและหมออ้อย สัตวแพทย์จากม.มหิดล ก็ได้ร่วมฟังธรรมพร้อม ๆ กับเสือด้วย!!!การเลี้ยงเสือแบบวิถีของพระทำให้เสือที่นี่คลายความดุร้ายลงน้องคนดีและหมออ้อยจึงได้สัมผัสกับเสืออย่างใกล้ชิด ทั้งพาเสือเดินเล่น ให้นมลูกเสือ ฉีดวัคซีน และฝังไมโครชิพให้เสือ

 

Partners/Stakeholders

กลุ่มเด็กและเยาวชน “แบบไม่มีค่าใช้จ่าย”

ผู้ดำเนินการหลัก
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
Mahidol Channel