ร่วมปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล

ร่วมปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล
 

IUCN เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ในเอเชียเราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายจากภาคต่าง ๆ เพื่อส่งมอบโครงการระดับโลกขององค์กรในโครงการริเริ่มที่ชี้นำโดยวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมของสหภาพโครงการของ IUCN ในเอเชียมุ่งหวังที่จะระดมชุมชนที่ทำงานเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลดความยากจนในความพยายามร่วมกันเพื่อหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและใช้วิธีการแก้ปัญหาตามธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ความสามารถของเราในการส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงทำให้เราเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของรัฐบาลในภูมิภาค จุดเน้นของเราในปัจจุบันสร้างขึ้นบนเสาหลักสามประการของโครงการ 2556-2559 ของ IUCN: คุณค่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติ การกำกับดูแลการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และปรับใช้โซลูชันที่อิงกับธรรมชาติเพื่อความท้าทายระดับโลกในสภาพภูมิอากาศอาหารและการพัฒนา โดยมีอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เข้าร่วมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับชุมชนชายฝั่งโดยสนับสนุนนโยบายที่ดีและการริเริ่มการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

 
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
-
ผู้ดำเนินการร่วม
-