กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

detail
SDGs ที่่เกี่ยวข้อง

Break Gender Wall

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์การที่เล็งเห็นความสำคัญของแนวคิดความเท่าเทียมทางเพศ หลายภาคส่วนภายในวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งกลุ่มสาขาวิชา งานกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

ปี 2565

 • หลักสูตร International Relations and Global Affairs กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Knowledge Commons Events ในหัวข้อ "LGBTQIA+ And Mental Health: Spiritual and Psychological Perspectives in Contemporary Thailand" ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาติ โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ Professor Dr. Peter A. Jackson, Emeritus, College of Asia and the Pacific’s School of Culture, History and Language, Australian National University (Topic: Book Launch: “Deities and Divas: Queer Ritual Specialists in Myanmar, Thailand and Beyond”) และ Dr. Timo Ojanen, Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University (Topic: “In search of better mental health for sexual and gender minorities: Reflections from Finland to Thailand”)

 

 • สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรม “IC Pride Month” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10  - 14 มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับ LGBT+ community ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ การจัดแคมเปญรณรงค์ที่มีชื่อว่า “Clothes No Gender” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกผ่านเสื้อผ้าโดยไม่ยึดติดกับเพศสภาพ และเวทีเสวนาพูดคุยในหัวข้อ “Break Gender Wall” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมของ LGBTQ+ ในประเทศไทย ในงานนี้ได้เชิญ Mr. Pitpasupat (Poocao) และ Mr. Bunrod ซึ่งเป็นยูทูปเบอร์จาก Poocao channel ผู้รณรงค์เรื่องความเท่าเทียมของ LGBTQ+ ผ่านแคมเปญ “Clothes No Gender” และ “No Bully” มาร่วมพูดคุย

 

ปี 2566

 • กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการจัดเสวนาเรื่อง “An Introduction to the LGBTQ+ Market and Designing LGBTQ+ Inclusive Servicescape” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ MUIC วิทยากรคือ Dr. Bella Vongvisitsin ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง LGBTQ+ Tourism Asia ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ Artanis Technology และนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ School of Hotel and Tourism Management of Hong Kong Polytechnic University หัวข้อที่อภิปรายประกอบด้วย the history of the LGBTQ+ movement, gender inclusion and diversity, introduction to LGBTQ+ markets, how organizations in Hong Kong are promoting LGBTQ+ inclusion, และ how service providers can design LGBTQ+ inclusive service experience
 1. หลักสูตร International Relations and Global Affairs กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Pride Month ในหัวข้อ “Gender Festival” ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2566 ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายที่สร้างความตระหนักถึงสิทธิสตรีและ LGBTQ+ ดังนี้
 • กิจกรรม Roundtable Discussion “Women’s Leadership In Politics, Diplomacy and Law” ซึ่งแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุย ประกอบด้วย H.E. Anna Jakenberg Brinck, Minister Counselor and Deputy Head of Mission of the Embassy of Sweden; Ms. Saranya Tangwongkit, Country Program Coordinator (Thailand), UN Women; Ms. Kunthida Rungruengkiat, Director, Progressive Movement Foundation; Ms. Tisana Choonhavan, newly-elected Member of Parliament (Move Forward Party) and MUIC Alumna; Ms. Jomtien Jansomrag, Program Officer, Raks Thai Foundation; and Ms. Rukchanok Srinork, newly-elected Member of Parliament (Move Forward Party)
 • กิจกรรม Roundtable Discussion “How to L.O.V.E Training Session” แขกรับเชิญ คือ Ms. Pat Klear ซึ่งเป็นนักร้องและนักแต่งเพลง
 • การลงนามสนับสนุนกฎหมายการสมรสเท่าเทียม
 • การจัด Workshop ในหัวข้อ “Out 4 Mental Health” โดย APCOM
 • การพูดคุยในหัวข้อ “Dream with Pride” โดย Khun Fon (Zapsing CEO) และ Khun Ko (ThaiTGA)
 • การพูดคุยในหัวข้อ “Circle of Life” โดย Khun Pattera Puttisuraseat, Khun Wanchai Chankhunthod, Khun David Bigander, Khun Watcharin Francis Angus, and Khun Settha Mateepratchayankul
 • นิทรรศการ “The Promotion and Protection of the Rights of Women and Children” โดย ACWC ASEAN Commission “The Institute of HIV Research and Innovation (IHRI) and IRGA’s Witchcraft and Gender Representation Class”
 • การจัด Pride Market which featured gender-themed products
 1. นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรม Gender Talk ในหัวข้อ “A Swedish Take on Diversity and Inclusion” เนื่องในโอกาส Pride Month ณ สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพยายามของประเทศสวีเดนในการเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางเพศ โดยหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา MUIC ซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลายในการมีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม Small Interactive Activities การประชุมเชิงปฏิบัติการที่นักศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศเป็นเวลา 20 นาที แล้วมานำเสนอในประเด็นที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม ซึ่งนักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างน่าประทับใจแม้ว่าจะมีเวลาจำกัดก็ตาม
 2. ชมรม Sign Language Club จัดกิจกรรม Pride Month ในหัวข้อ “Pride Month Rainbow” ระหว่างวันที่ 5 – 19 มิถุนายน 2566 โดยการเชิญชวนเพื่อนนักศึกษาร่วมโพสต์สติ๊กเกอร์ หรือ GIF ในรูปแบบ American Sign Language (ASL) ที่สอดคล้องกับธีม “rainbow” “Pride Month” และ/หรือ ASL elements ลงบน บน Instagram Story ของพวกเขา แท็กหน้า Instagram ของสโมสร และส่งหลักฐานไปที่ Google Form หรือส่งเฉพาะรูปภาพไปที่ Google Form โดยไม่ต้องโพสต์ต่อสาธารณะ เพื่อชิงรางวัลจากชมรม Sign Language Club
Partners/Stakeholders

-

ผู้ดำเนินการหลัก
หลักสูตร International Relations and Global Affairs กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ส่วนงานหลัก
ผู้ดำเนินการร่วม
Student Affairs